Diagnos

bildtitel Datadiagnos

Det händer att motorlampan tänds när bilen körs. Detta betyder att bilens elektronik har hittat ett fel och satt en kod för det. Inga problem, Vi använder oss av datastödd bildiagnos för att läsa ut era felkoder. 

 

bildtitel 4-gas mätare

Många felkoder är kopplade till avgasutsläppet. För att säkerställa att bilen inte släpper ut mer än tillåtet mäter vi 4 gaser i avgaserna CO2 (koldioxid ), CO (koloxid) Hc (kolväte) samt O2 (syre) som hjälp till rätt feldiagnos.

 

bildtitel Multimeter / Oscilloscope 

Det är inte alltid bilen elektronik talar om felet fast den går dåligt. Då får man ta till den "gamla" multimetern och manuellt mäta kablar, givare och jämföra med specade värde. Vissa signaler måste man se "live" och då får man ta till oscilloscopet.